Grote brand, Dorpsstraat Zoetermeer (28 en 29 oktober 1701)

In de nacht van 28 oktober 1701 wordt Zoetermeer getroffen door een brand. Pas bij het eerste huis van Zegwaart, een herberg gelegen aan de Leidsewallenwetering, kan de brand worden gekeerd. De aan de overzijde liggende hervormde kerk moest nog door het omhalen van een schuur of stal tegen het vuur worden beschermd.

De volgende dag liet Zegwaart vijftig man waken. Mogelijk waren er nog smeulende rest die gevaar voor Zegwaart inhielden. Het kan ook hulp aan Zoetermeer betekend hebben en op 3 november wordt een buitengewone schouw gehouden op het brandgeweer.

(Zoetermeer een Hollands tweelingdorp, 1980: blz 126)

 

(Deez' beiden dorpen, 2002: blz 21)