Brand in drie woningen, hoek Den Hoorn- Rokkeveenseweg Zegwaard (24 februari 1851)

Uit de Delftsche Courant 28-2-1851:

"In den vroegen morgen van den 24 februarij ontstond onder de gemeente Zegwaard een zware brand, in de zoogenaamde Horn, waardoor drie woningen in den asch zijn gelegd, als: een huis waarin een kruidenierswinkel en broodbakkerij, het andere eene smederij en het derde een huis in zeven gedeelten bewoond; een der bewoners van het laatst gemelde pand vernam dit noodlottig berigt te 's-Gravenhage, waar hij zich voor zaken bevond. De brand is in het eerstgemelde huis ontstaan. De schade aan inboedels en eetwaren mag betrekkelijk aanzienlijk genoemd worden. Behalve de brandspuiten van Zegwaard en Zoetermeer, hebben die van Hazerswoude en Moerkapelle ook goede diensten bewezen."