Brand in twee loodsen van Spar, Dorpsstraat 178 Zoetermeer (6 januari 1944)

(foto's: Historisch Genootschap Oud Soetermeer, de heer A. van Well)

Proces-Verbaal: