Boerderijbrand, Voorweg 37 Zoetermeer (10 augustus 1949)

De eerste uitruk met weer autospuit.

(Toelichting brandrapport)