Bijstand grote brand in "De Passage", Den Haag (17 april 1990)