Brand vuilstort Noord-West, Zoetermeer (10 september 1990)