"brand bij brandweer" post Rokkeveen, Zoetermeer (16 mei 1995)