Grote brand school "De Regenboog" Kerkenbos Zoetermeer (5 oktober 2001)

 

Haagsche Courant van 05-10-2001

Brand bij Regenboog

Twee lokalen in het hoofdgebouw van de rooms-katholieke basisschool De Regenboog zijn vannacht rond half vier door brand verwoest. De rest van het pand is onbruikbaar door rook-, water- en roetschade. Het pand van de naastgelegen OnderwijsAdviesdienst liep water- en smeulschade op. De oorzaak van de brand is nog onbekend. De leerlingen zijn vanochtend naar huis gestuurd of met behulp van de buitenschoolse opvang in de dependance opgevangen.

foto's:
Rob Meijer
Wouter Parent