Colofon

Deze site is vervaardigd door Heiko Haasjes en na de opheffing van de gemeentelijke brandweer "bevroren". Sinds die tijd stelt het Historisch Genootschap Oud Soetermeer de site beschikbaar.

Bronnen in archief brandweer Zoetermeer
 • archiefstukken en foto's
 • uitrukrapporten
 • Foto’s filmdag brandweer Zoetermeer op 18 juli 1952
 • Infoladen Brandweer Zoetermeer, Jaargangen 1978 tot 2007
 • INFOBLAD Brandweer Zoetermeer nr. 136/1998, 20e jaargang, blz. 135 en 136, Gelezen in Haagsche Courant d.d. 24-07-1998, Alarmcentrale zakt wekelijks een etage
 • Jaarverslagen brandweer Zoetermeer: 1973-1988

Kranten:
 • knipsels uit o.a. jaren 1971-2000
 • Koninklijke Bibliotheek: Het Vaderland, Nieuwe Rotterdamse Courant periode 1910-1945
 • Regionaal Archief Leiden: Leidsch Dagblad 1953
 • Gemeente archief Delft: Delfse Courant
 • Gemeente archief Den Haag: Haagsche Courant

Basisarchief overzicht voertuigen:
 • http://www.brandbase.org/

Internet:
 • Historische schets brandweer: http://83.149.77.47/smartsite.shtml?id=2293
 • Geschiedenis brandweer Nederland: http://www.brandweer.nl
 • Overzicht rampen in Nederland na de tweede wereldoorlog: http://www.zero-meridean.nl/ramp_sel.html

foto’s, afbeeldingen en overige gegevens:
 • Johan Pots, Leiden, http://www.brandweerdatabase.dds.nl/BVO/korpsen.php?korps=247
 • Rene Schutte, Zoetermeer, "brandweer Zoetermeer infosite"
 • Perry Switzar, Zoetermeer
 • de heer A.C. Switzar, Zoetermeer
 • Rob Meijer, Zoetermeer, http://robsfotolog.blogspot.com
 • Marcel Sloover
 • Ronald Kuijpers
 • Brandweervoertuigen.nl: http://www.brandweervoertuigen.nl/
 • Marco Hoope
 • Gerrit Lagerwerf
 • Richard Barnhard
 • Ed Stevenhage
 • Ricardo Bonsang: http://www.bonsang.nl
 • Stadsplattegrond: http://www.zoetermeer.nl
 • Stadsplattegrond: http://www.zoetermeerinbeeld.nl
 • Jelmer van Meurs
 • Thierry Wijland, geluidsbestanden, "brandweer Zoetermeerlive"
 • Richard van der Toolen

Dank aan, voor een bijzonder bijdrage van informatie:
 • Maarten Westerduin, Zoetermeer
 • Gerrit van Eijk, Zoetermeer
 • de heer Janus Rademaker, Zoetermeer
 • Ger Rosenbrand, Vlissingen
 • Henri Seegers, Zoetermeer
 • Jan den Ouden, Zoetermeer
 • de heer Johan Stout, Zoetermeer
 • Betty Wentink, Zoetermeer
 • Ad de Bruin, Zoetermeer